بازیافت و تصفیه پساب

با توجه به معضلات و کاهش روز افزون منابع آب، بازیافت و تصفیه پساب از مباحث جدی و مورد نیاز جوامع و به طور اخص کشور ایران می باشد، لذا این مجموعه با بهره گیری از تیم متخصص و مجرب در زمینه طراحی، ساخت، اجرا و بهره برداری از سیستم های تصفیه پساب های صنعتی و شهری در بخش های مختلف با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در این زمینه به فعالیت مشغول می باشد.

فهرست