نمک زدایی و تصفیه آب

این مجموعه با بیش از 18 سال سابقه در زمینه طراحی، تامین و ساخت، اجرا، راه اندازی و بهره برداری از سیستم های آب شیرین کن و تصفیه آب، با استفاده از نیروی نخبه و متخصص و با اتکاء به دانش بومی، پروژه های متعدد و موفقی را در این حوزه به انجام رسانیده است. در این زمینه، فناوری های نمک زدایی و تصفیه آب به صورت متمرکز در بخش های زیر معرفی می گردد.

فهرست