پروژه ها

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. پروژه ها

مشاوره و نظارت

 • خدمات مشاوره مهندسی مدیریت طرح ((MC پروژه SWRO000 متر مکعبی بندرعباس – کنسرسیوم شرکت ماهتاب­ گستر و شرکت سازه ­سازان(1394 الی 1396)
 • مطالعات فنی و مالی تولید آب شرب- مدیریت پروژه­ های نیروگاهی (مپنا) (1394)
 • مشاوره در زمینه آب­ شیرین­ کن با شرکت افق تأمین آب شستا- شرکت سرمایه­ گذاری تأمین اجتماعی(1394 تا کنون)
 • خدمات مشاوره مهندسی مناقصات و خدمات مهندسی – شرکت تولید آب و برق قشم مپنا (1395 تا کنون)
 • خدمات مشاوره مهندسی پروژه آب شیرین کن حرارتی پالایشگاه 22-24 پارس جنوبی به ظرفیت 18000 متر مکعب در روز- شرکت پتروسینا آریا (1389 الی 1394)
 • خدمات نظارت کارگاهی مقیم پروژه آب شیرین کن حرارتی پالایشگاه 22-24 پارس جنوبی به ظرفیت 18000 متر مکعب در روز- شرکت پتروسینا آریا (1391 الی 1394)
 • طراحی مهندسی و فروش دانش فنی طراحی دستگاه آب­ شیرین­ کن MED به ظرفیت ۲۴۰۰ متر مکعب بر روز- شرکت فن نیرو (1388)
 • طراحی مهندسی و فروش دانش فنی طراحی دستگاه آب­ شیرین­ کن MED به ظرفیت ۳۶۰ متر مکعب بر روز شرکت نفت ایرانیان جزیره خارک-شرکت فن نیرو (1388)
 • طراحی مهندسی و فروش دانش فنی طراحی دستگاه آب­ شیرین­ کن MED به ظرفیت ۱۵۰۰ متر مکعب بر روز – شرکت فن نیرو (1388)
 • طراحی مهندسی و فروش دانش فنی طراحی 4 دستگاه آب­ شیرین­ک ن MED به ظرفیت 4000 متر مکعب بر روز فاز 15 و 16 پارس جنوبی- شرکت فن نیرو  (1387)
 • طراحی مهندسی و فروش دانش فنی طراحی 3 دستگاه آب­ شیرین­ کن MED به ظرفیت 4000 متر مکعب بر روز پتروشیمی کاویان- شرکت فن نیرو (1387)
 • بهینه­ سازی عملیاتی دستگاه ­های نمک­ زدایی حرارتی جزیره لاوان و کیش- شرکت فن نیرو (1386)
 • امکان­ سنجی کاربرد دستگاه نمک­ زدایی حرارتی برای بهبود غلظت دستگاه اسمز معکوس، پتروشیمی فجر- شرکت فن نیرو (1386)
 • طراحی دقیق بخش­ های مکانیکی پایلوت واحدهای نمک­ زدایی با ظرفیت تقریبی 60 لیتر در ساعت – شرکت فن نیرو (1385)

 

آب­شیرین کن حرارتی

 • طراحی مهندسی و مشارکت در اجرای پروژه احداث دو واحد آب شیرین کن حرارتی از نوع MED-TVC جمعا به ظرفیت 8000 مترمکعب در روز در جزیره قشم – نیروگاه قشم پاسارگاد (1397 تا کنون)
 • طراحی مهندسی و مشارکت در اجرای پروژه احداث یک واحد آب شیرین کن حرارتی از نوع MED-TVC به ظرفیت 6000 مترمکعب در روز در شهر بندرعباس – پالایشگاه نفت بندرعباس (1397 تا کنون)
 • طراحی مهندسی و انتقال دانش طراحی تفضیلی و دانش ساخت آب­ شیرین­ کن­ های حرارتی از نوع MED-TVC با ظرفیت 4500 متر مکعب در روز جزیره قشم- مدیریت پروژه­ های نیروگاهی (مپنا) (1390)
 • تولید مدارک مهندسی پایه و تفضیلی پروژه آب­ شیرین­ کن 3000 متر مکعب بر روز  جزیره سیری- شرکت شفاب (1389)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی استفاده از آب‌شیرین‌کن‌های حرارتی در کنار نیروگاه حرارتی در مقایسه با فناوری غشایی – مدیریت پروژه­ های نیروگاهی (مپنا) (1389)
 • فرایند بهینه­ سازی دو واحد آب­ شیرین­ کن حرارتی با ظرفیت 1800 متر مکعب در روز- پالایشگاه نفت لاوان (1387)
 • طراحی مهندسی و فروش دانش فنی طراحی دستگاه آب­ شیرین­ کن MED به ظرفیت 400 متر مکعب بر روز واحد NGL جزیره سیری- شرکت فن نیرو (1389)
 • طراحی مهندسی و فروش دانش فنی طراحی 3 دستگاه آب­ شیرین­ کن MED به ظرفیت 4000 متر مکعب بر روز شرکت نفت ستاره خلیج فارس- شرکت فن نیرو (1388)
 • طراحی مهندسی و فروش دانش فنی طراحی دستگاه آب­ شیرین­ کن MED به ظرفیت 6000 متر مکعب بر روز پالایشگاه نفت بندر عباس- شرکت فن نیرو (1388)
فهرست