فناوری های مدرن

سیستم های HERO

این واحد ها (High Efficiency RO) در واقع سیستم های RO می باشند که با تکنولوژی روز دنیا و طراحی خاص خود میزان ریکاوری آنها بسته به شرایط پروژه تا 85 درصد بالا رفته است و برای سایت هایی که میزان ریکاوری برای آنها حائز اهمیت است بسیار مناسب می باشد.

سیستم های HRD

با تلاش متخصصان، طرح واحد های High Recovery Distillation  برای اولین بار در جهان در این مجموعه ارائه شده است که این واحد ها بر اساس واحد های MED می باشد اما ریکاوری واحد های MED در حدود 33 درصد می باشد که در طرح HRD بسته به شرایط پروژه می تواند تا 80 درصد افزایش یابد که خود گواه توانمندی نیروهای نخبه با توان علمی بالا در کشور نیز می باشد و ما به خود می بالیم که پاسخ اعتماد خود به این جوانان برومند را بیش از پیش با عنایات خداوند گرفته ایم.

سیستم های Hybrid

این واحد ها به نوعی ترکیب چند فناوری نمک زدایی از جمله حرارتی و غشایی می باشد که با هدف افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی با طراحی های متفاوت در پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد که نیازمند تجربه و دانش زیاد و آشنایی و تسلط کامل بر تمام تکنولوژی های نمک زدایی می باشد.

سیستم های ZLD

این واحد ها با نام واحد های بدون پساب مایع(Zero Liquid Discharge)  با تکنولوژی خاص خود میزان پساب مایع واحد نمک زدایی را تا نزدیک به صفر کاهش می دهد و برای مناطقی که برای دفع آب دور ریز با مشکل مواجهند، گزینه مناسبی می باشد.

فهرست