شناخت بنیان  دانش پژوهانشناخت بنیان  دانش پژوهان

شناخت بنیان دانش پژوهان

مؤسسه‌ی بنيان با نام رسمی "موسسه بنیان دانش پژوهان" در سال 1379 با هدف «حل علمی و نوآورانه مسائل صنعتی» با منابع انسانی ممتاز و برجسته و شبکه های تخصصی به منظور ارائه خدمات دانش بنیان تأسیس گرديد.
دستاوردهادستاوردها

دستاوردها

موسسه بنیان دانش پژوهان با ایجاد زیرساخت کارآمد و یاد گیرنده در پی پاسخگویی به بسیاری از مسائل کلیدی کسب و کار است. به منظور تحقق این هدف موسسه بنیان دانش پژوهان به تشکل چند گروه تخصصی متناسب با نیاز جامعه امروز پرداخت
کتاب ها و مقالات بنیانکتاب ها و مقالات بنیان

کتاب ها و مقالات بنیان

موسسه بنیان دانش پژوهان با ایجاد زیرساخت کارآمد و در جهت افزایش بار علمی موسسه و همکاران خود، مبادرت به چاپ و انتشار کتاب ها و مقالات محتلف در زمینه های آب شیرین کن، مدیریت تکنولوژی و در جهت ارزش های موسسه نمود.